அம்மா » கைவினை » காகிதத்தில் கோபுரம்

காகிதத்தில் கோபுரம்

11-07-06 15:43 0 கருத்து உங்கள் கருத்து

தடிமனான கடதாசியை பல நிறங்களில் சுற்றிக்கொள்ளவும்.

சுருளை மத்தியில் பாதிவரை வெட்டி மடக்கிக்கொள்ளவும்

சுருளை மடக்கிய இடத்தில் – படத்தில் உள்ளபடி – நீளமாக வெட்டிக்கொள்ளவும்.

வெட்டிய சிறு இதழ்களை ‘N’ வடிவில் மூன்று மடக்குகள் மடக்கிக்கொள்ளவும்.

சுருளின் மத்தியில் உள்ள வளைந்த மேல் பேப்பரை மெதுவாக இழுக்கவும். கோபுரம் ஆரம்பமாகும்.

நீளமாக இழுக்கவும் கோபுரம் பூர்த்தியாகிவிடும்.

உங்களது 0 கருத்துக்கள் பின்னூட்டமிட

  1. பின்னூட்டங்களில்லை

பின்னூட்டம் (தயவுசெய்து பதிவுக்கு பொருத்தமான ஒரு பின்னூட்டத்தை இடுங்கள்.)

தொடர்புகளுக்கு